Get ready

Adaptation strategies

Systematically prepare your counties, municipalities and regions for the impacts of a changing climate and natural conditions.
I want an adaptation strategy

Do you have any questions?

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Write or call, we will be happy to answer your questions.

4 benefits of this service

Threat reduction
to people and nature from climate change
Get ready for
the challenges of heat, drought, flooding and erosion
Increase in quality of life
supporting the economic development of the municipality
Action plan
containing forty to eighty priority measures depending on the size of the municipality

What is an adaptation strategy?

The Adaptation Strategy is a tool for counties, municipalities, and regions to prepare for the impacts of a changing climate and natural conditions. The Adaptation Strategy helps municipalities plan and implement the necessary adaptation measures to minimize the negative effects of climate change. Its main objective is to strengthen the resilience of society, ecosystems, and the economy to current and future climate change impacts. The strategy includes a thorough risk analysis, identification, and implementation of appropriate adaptation measures, monitoring their effectiveness, and flexible response to new information and changes in conditions.
What can we do to help you?
An adaptation strategy is a strategic, multi-disciplinary document with significant binding force, usually approved by a regional, city, or municipal council or authority. This document provides an essential basis for other conceptual, planning, and strategic work such as land use plans, stormwater management studies, and other spatial studies. It effectively helps you to meet your stated objectives, leading to increased resilience and sustainability of your area in response to changing climate conditions.
urban green
městská zeleň, urban green

What does this service include?

The adaptation strategy consists of four parts:
Analytical part: Assesses the current state of the territory and identifies its most vulnerable areas.
Design part: Defines the overall vision, strategic, and specific objectives. It includes proposals for adaptation and mitigation measures and practices to reduce vulnerability and strengthen resilience.
Implementation section: Describes how to implement the proposed measures and activities, the timeline, budget, and sources of funding.
Action Plan: Specifies measures, tasks, and activities, usually for a three- or five-year period.
I am interested in this service

What will be our output?

Our output will be a thorough document outlining a strategic and methodical plan for achieving the defined vision, objectives, and adaptation strategies for climate change. This document will specify strategic goals aimed at enhancing blue and green infrastructure, conserving energy and transport, and boosting educational and awareness initiatives. Additionally, it will present objectives customized for the particular needs of the municipality, addressing both the central village and its peripheral areas, including the nearby countryside. A detailed action plan is also included.

Selected references

Region
DSO Severovýchod
Mikroregion Kostelecko, Podluží
Statutory City
Liberec
Přerov
Mladá Boleslav
City
Havířov
Orlová
Mělník
Village
Lelekovice
Vranov
I am interested in this service

Připraveni pomáhat

ve veřejném sektoru

Get back to me. I'm here for you.

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Write or call, we will be happy to answer your questions

FAQ

 • What is the difference between Sustainable energy and climate action plan (SECAP) and an adaptation strategy?

  SECAP is focused on actions leading to the reduction of greenhouse gas emissions in the municipality. Actions in the energy sector, transport, etc. are therefore evaluated primarily in terms of their climate impacts. Meeting climate objectives is the main planning criterion, to which other aspects such as economic viability or overall energy stability of the area are subordinated. The SECAP also includes an analysis of the risks and vulnerability of the territory and proposals for adaptation to climate change. In this way it is similar to, and can partially replace, an adaptation strategy. However, the adaptation strategy addresses this topic in much more detail and using more advanced methods.

 • V čem se liší studie potenciálu obce k adaptaci na změnu klimatu od adaptační strategie?

  Studie potenciálu obce se od adaptační strategie liší strukturou, rozsahem řešení i cenou.

 • Jaké jsou možnosti financování navržených opatření?

  Především z projektů IROP a OPŽP.

 • Jaká data budete po nás, po obci, potřebovat?

  Podklady a zpracované a rozpracované projekty, které nejsou k dispozici na webových stránkách města – např. z oblasti územního plánování, ochrany životního prostředí, vodohospodářství, protierozní a protipovodňové ochrany, krajinné architektury a rozvoje veřejných prostranství, komunitních a vzdělávacích programů vč. environmentálního vzdělávání a osvěty, z oblasti energetiky, průmyslu, socioekonomického rozvoje a strategických dokumentů města.

  Data z Registru obyvatel: počet obyvatel podle věku (0-14 let, 15-64 let, 65 a více let) k adresním bodům (případně dle ulic)

 • Jaká je míra zapojení obce při vypracování adaptační strategie?

  V průběhu celého zpracování strategie by měla fungovat pracovní skupina, která spolupracuje se zpracovatelským týmem. Členy mohou být zástupci vedení města, odborů města, odborné veřejnosti, akademické sféry a ideálně pracovní skupinu navštěvuje vždy některý ze zastupitelů odpovědný za danou tematickou oblast (životní prostředí, odbor rozvoje apod.).

 • Jak adaptační strategie zapadá do struktury jiných strategických dokumentů?

  Adaptační strategie je důležitým podkladem pro zpřesnění cílů a opatření (v souvislosti se změnou klimatu) v aktualizovaných Strategiích rozvoje a může být podkladem např. pro Akční plány udržitelné energetiky a klimatu (SECAPs).

  Adaptační strategie by měly navazovat na existující strategické dokumenty a koncepce zpracované na úrovni kraje/regionu/města.

  Výstupy AS by měly být neopominutelným podkladem pro následně zpracovávané územně plánovací podklady a dokumentace, např. aktualizace Zásad územního rozvoje kraje, územní plány a jejich změny, územně analytické podklady, územní studie krajiny a další územní studie apod.

 • Na jakou dobu se adaptační strategie zpracovává a jak často probíhá její aktualizace?

  Je důležité, aby byla strategie pravidelně revidována a aktualizována.

  Akční plán je zpracováván většinou na 3 – 5 let a měl by být každý rok aktualizován.

Kdo tuto službu využil

Martin Vokřál, jednatel ASITIS s.r.o.
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS

We are ready to work together.

Contact us and we will be happy to help you with any of our services
Martin Vokřál
CEO
Spolupráce

Related articles