Get ready

Na jakou dobu se adaptační strategie zpracovává a jak často probíhá její aktualizace?

Je důležité, aby byla strategie pravidelně revidována a aktualizována.

Akční plán je zpracováván většinou na 3 – 5 let a měl by být každý rok aktualizován.