Get ready

Jaký je proces vytvoření MEK?

Tvorba dokumentu začíná shromažďováním dostupných údajů o dodávkách a spotřebách energií, klimatických podmínkách, demografii a celkové situaci v obci. Tyto údaje jsou následně analyzovány a vyhodnoceny v analytické části dokumentu. Na ni pak navazují návrhy opatření v obecné i konkrétní rovině.