Get ready

Jaké jsou výhody MEK pro obce a jejich obyvatele?

MEK je reakcí obce na současné trendy v oblasti energií, zdrojů a na jejich cenový vývoj.

Hledá řešení na narůstající požadavky v oblasti dekarbonizace, přednostně s využitím lokálních obnovitelných zdrojů a moderních technologií.

Je užitečná pro plánování a praktický rozvoj komplexního řešení dodávky a spotřeby energie v obci

Velkou motivací je úspora primární spotřebované energie vedoucí k úspoře financí