Get ready

Jaká je míra zapojení obce při vypracování adaptační strategie?

V průběhu celého zpracování strategie by měla fungovat pracovní skupina, která spolupracuje se zpracovatelským týmem. Členy mohou být zástupci vedení města, odborů města, odborné veřejnosti, akademické sféry a ideálně pracovní skupinu navštěvuje vždy některý ze zastupitelů odpovědný za danou tematickou oblast (životní prostředí, odbor rozvoje apod.).