Get ready

Jaké metody jsou použity pro studii?

V analýze je zpracováno vyhodnocení očekávaných změn v průměrných ročních teplotách a množství srážek, predikce vycházejí z ensemblu klimatických modelů EURO-CORDEX.

GIS analýzy (např. zranitelnosti na základě družicových dat)

Rozhovory se zástupci vedení obce.