Get ready

Jaké jsou legislativní požadavky pro dokumentaci?

Dokumentace je zpracována v souladu s Technickými pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021-2027 (2021/C 373/01) vydanými Evropskou komisí z 16. září 2021

Dokumentace je vždy zpracována dle specifických pravidel pro žadatele a příjemce, dle konkrétní výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (IROP).