Get ready

Jaké jsou náklady spojené s klimatickým prověřováním investic?

Náklady se mohou lišit v závislosti na konkrétních potřebách projektu. Liší se také v závislosti na tom, zda je dokumentace věnována pouze Fázi 1, kdy probíhá prověřování, nebo také podrobné analýze, která se provádí až ve Fázi 2, pokud rozsah investice přesáhne limity stanovené Technickými pokyny.

Náklady jsou rozdílné také v situaci, kdy záměr (dle Technických pokynů) vzhledem ke svému charakteru podléhá povinnosti posouzení uhlíkové stopy