Get ready

Co je Pakt starostů a primátorů?

Pakt starostů a primátorů je evropská iniciativa, která spojuje místní a regionální orgány, jež se zavázaly zvyšovat energetickou účinnost a využívání obnovitelných zdrojů energie na svém území. Cílem je snížení emisí CO2 o nejméně 40 % do roku 2030 a přijetí přístupu zaměřeného na zmírnění změny klimatu a adaptaci.