Get ready

Adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity

Těmto klientům jsme pomohli zlepšit jejich klimatickou situaci lorem ipsum dolor sit amet consecteur addiscping elit.
Stáhnout podrobnou studii v PDF
,,Děkujeme odborníkům z Asitis, že nám dokázali detailně připravit akční plán pro naše město. Jsou to opravdoví odborníci”
Petr Pavelka
rektor Mendelovii univerzity

Povodně příliš nehrozí, problémem bude horko

Na tyto otázky pomáhá odpovídat jedenáct map obsahujících analýzy časových řad družicových snímků města Mělníka. Výsledné mapy popisují rozložení zeleně, vlhkosti povrchu nebo teploty území. Klimatické modely předpovídají změny teplot a očekávané zvýšení výskytu takzvaných vln horka. Pro stanovení zranitelnosti území se využívají i data o bydlišti nejvíce ohrožených skupin obyvatel (seniorů, dětí a nemocných v lékařských pobytových zařízeních). Na mapách tak každý občan města může prozkoumat, jak je na tom z různých pohledů jeho ulice, okolí kanceláře nebo oblíbené náměstí.

Jasné klimatické priority i financování projektů

Která místa ve městě jsou nejvíce zranitelná vůči vlnám horka? Kde žije nejvíce ohrožené populace? Kde je naopak díky vegetaci i v létě příjemný chládek? Jak se Mělník může nejlépe připravit na klimatickou změnu? Na tyto otázky pomáhá odpovídat jedenáct map obsahujících analýzy časových řad družicových snímků města Mělníka. Výsledné mapy popisují rozložení zeleně, vlhkosti povrchu nebo teploty území.

Jak jsme postupovali?

1
Zjištění problému

Na tyto otázky pomáhá odpovídat jedenáct map obsahujících analýzy časových řad družicových snímků města Mělníka. Výsledné mapy popisují rozložení zeleně, vlhkosti povrchu nebo teploty území. 

2
Analýza dat

Na tyto otázky pomáhá odpovídat jedenáct map obsahujících analýzy časových řad družicových snímků města Mělníka. Výsledné mapy popisují rozložení zeleně, vlhkosti povrchu nebo teploty území. 

3
Krok 3 – Další nějaký krok

Na tyto otázky pomáhá odpovídat jedenáct map obsahujících analýzy časových řad družicových snímků města Mělníka. Výsledné mapy popisují rozložení zeleně, vlhkosti povrchu nebo teploty území. 

4
Výsledek

Na tyto otázky pomáhá odpovídat jedenáct map obsahujících analýzy časových řad družicových snímků města Mělníka. Výsledné mapy popisují rozložení zeleně, vlhkosti povrchu nebo teploty území. 

„Už teď díky analýze dat víme například to, že je v Mělníku ohrožení přívalovými povodněmi v porovnání s jinými městy nízké, ale kvůli klimatické změně je třeba se zaměřit na území zranitelná vůči vlnám horka,“
Bc. et Bc. Agnieszka Buchtová
ASITIS.cz, autorka adaptační strategie

Povedlo se nám…

3 mil. Kč

Zde bude tak detailní pois daného čísla teď jen lorem ipsum odlor ist

300+

Zde bude tak detailní pois daného čísla teď jen lorem ipsum odlor ist

+100 %

Zde bude tak detailní pois daného čísla teď jen lorem ipsum odlor ist

Na tyto otázky pomáhá odpovídat jedenáct map obsahujících analýzy časových řad družicových snímků města Mělníka. Výsledné mapy popisují rozložení zeleně, vlhkosti povrchu nebo teploty území. Klimatické modely předpovídají změny teplot a očekávané zvýšení výskytu takzvaných vln horka. Pro stanovení zranitelnosti území se využívají i data o bydlišti nejvíce ohrožených skupin obyvatel (seniorů, dětí a nemocných v lékařských pobytových zařízeních). Na mapách tak každý občan města může prozkoumat, jak je na tom z různých pohledů jeho ulice, okolí kanceláře nebo oblíbené náměstí.

    We are very satisfied with the local energy concept and we continue to cooperate with ASITIS on the implementation of the measures proposed in the MEK – specifically on the implementation of photovoltaics for the primary school and kindergarten, as well as on the preparation of energy assessments, PENB and climate proofing of investments. But there are also other topics that we are working on together with ASITIS, such as the establishment of an energy community. Personally, I very much appreciate the comprehensiveness of ASITIS services. We know that we can always rely on ASITIS as experts with knowledge of the energy market. Every step they propose makes sense and moves our community forward.

    Petr Pavelka
    rektor Mendelovi univerzity