Get ready

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů EU v oblasti klimatu a energetiky je iniciativa, sdružující tisíce místních samospráv, které se dobrovolně zavázaly plnit cíle Evropské unie zaměřené na oblast klimatu a energetiky. Existuje od roku 2008 a za tu dobu se k němu připojilo již přes 12004 signatářů z řad měst a obcí. Dohromady tak pokrývá přes 340 milionů obyvatel. Vstupem do Paktu starostů a primátorů se obce zavazují ke snížení emisí do roku 2030 o 55 % a k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Tento závazek se odvíjí od národní a evropské legislativy pro zmírňování klimatických změn platné v době vstupu do paktu.

ZDE VLOŽIT ČÍSLO – 12004 signatářů z řad obcí a měst

Výhody členství Paktu starostů a primátorů

Pakt uvádí těchto 10 důvodů a výhod plynoucích ze členství:

 • Široké mezinárodní uznání a zviditelnění opatření Vašeho místního orgánu v oblasti klimatu a energetiky 
 • Příležitost podílet se na utváření politiky EU v oblasti klimatu a energetiky 
 • Věrohodné závazky prostřednictvím kontroly a monitorování pokroku 
 • Lepší finanční příležitosti pro Vaše místní klimatické a energetické projekty 
 • Inovativní způsoby vytváření sítí, výměny informací a budování kapacity prostřednictvím pravidelných akcí, partnerství měst, webinářů nebo on-line diskuzí 
 • Praktická podpora (helpdesk), instruktážní materiál a nástroje 
 • Rychlý přístup k „know-how vedoucímu k dokonalosti“ a inspirativním případovým studiím
 • Usnadněné sebehodnocení a vzájemné (peer-to-peer) výměny prostřednictvím společné šablony pro monitorování a podávání zpráv 
 • Flexibilní referenční rámec pro akci, přizpůsobitelný místním potřebám 
 • Posílená spolupráce a podpora ze strany celostátních a nižších než celostátních orgánů
Forrest and green areas

Spolu s vývojem závazků na úrovni Evropské unie se měnil i závazek vyplývající z Paktu starostů a primátorů. Původní cíl platný od vzniku paktu v roce 2008 stanovoval minimální snížení emisí CO2 o 20 % do roku 2020.V roce 2014 byla založena iniciativa Mayors Adapt, která se kromě mitigace klimatické změny (řešené Paktem starostů a primátorů) zabývá také adaptací na klimatické změny. V roce 2015 došlo ke sjednocení obou iniciativ. Zároveň byl aktualizován cíl pro snížení emisí CO2 na 40 %, již pro nové desetiletí, tedy do roku 2030.

V roce 2017 Pakt starostů a primátorů překročil hranice Evropy, když vzniklo nové sdružení působící globálně. Globální Pakt starostů a primátorů v oblasti Klimatu a Energetiky dnes sdružuje regionální kanceláře v Severní Americe, Latinské Americe a Karibiku, Číně a jihovýchodní Asii, Indii a Japonsku a celkem působí v 57 zemích.

Na úrovni Evropské unie došlo během posledních dvou let ke zpřísnění závazků. Stalo se závazným dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Jako postupný krok k dosažení tohoto cíle byl přijat balíček Fit for 55, který cíl snížení emisí do roku 2030 stanovuje na 55 %. V roce 2021 tak v reakci bylo schváleno i navýšení cíle Paktu starostů a primátorů na zmíněných 55 % do roku 2030 a byl přidán i závazek dosažení klimatické neutrality do roku 2050. 

Povinnou součástí členství Paktu starostů a primátorů je vypracování Akčního plánu pro klima a energii (SECAP).

Pakt starostů a primátorů pro klima a energii
 • Často se nás ptáte

 • Veřejný sektor

  Zobrazit vše
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)

  Soukromý sektor

  Zobrazit vše
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)

  Spolupráce & Inovace

  Zobrazit vše
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
 • Klima, udržitelnost
 • ,,Děkujeme odborníkům z Asitis, že nám dokázali detailně připravit akční plán pro naše město. Jsou to opravdoví odborníci”

  Petr Pavelka
  rektor Mendelovii univerzity
  Energetika
  Adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity
  #akční plán
  #udržitelná energie
  #klimaproměsto
  Přečíst studii

  ,,Děkujeme odborníkům z Asitis, že nám dokázali detailně připravit akční plán pro naše město. Jsou to opravdoví odborníci”

  Petr Pavelka
  rektor Mendelovii univerzity
  Ekologie
  Adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity
  #akční plán
  #akční plán
  #akční plán
  Přečíst studii

  ,,Děkujeme odborníkům z Asitis, že nám dokázali detailně připravit akční plán pro naše město. Jsou to opravdoví odborníci”

  Petr Pavelka
  rektor Mendelovii univerzity
  Energetika
  Adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity
  #akční plán
  #akční plán
  #akční plán
  Přečíst studii