Get ready

Jaká data budete po nás, po obci, potřebovat?

Podklady a zpracované a rozpracované projekty, které nejsou k dispozici na webových stránkách města – např. z oblasti územního plánování, ochrany životního prostředí, vodohospodářství, protierozní a protipovodňové ochrany, krajinné architektury a rozvoje veřejných prostranství, komunitních a vzdělávacích programů vč. environmentálního vzdělávání a osvěty, z oblasti energetiky, průmyslu, socioekonomického rozvoje a strategických dokumentů města.

Data z Registru obyvatel: počet obyvatel podle věku (0-14 let, 15-64 let, 65 a více let) k adresním bodům (případně dle ulic)