Get ready

V čem se liší studie potenciálu obce k adaptaci na změnu klimatu od adaptační strategie?

Studie potenciálu obce se od adaptační strategie liší strukturou, rozsahem řešení i cenou.