Get ready

Kde všude působíte?

Pomáháme v boji se suchem, povodněmi, vodní i větrnou erozí, přehříváním měst a ve zmírňování negativních dopadů lidské činnosti na klima.  Přírodě ohleduplným a ekonomicky proveditelným způsobem zlepšujeme krajinu i lidská sídla.  Předcházíme problémům, které změny klimatu způsobují.