Get ready

Jaké technologie a obnovitelné zdroje energie jsou navrhovány v MEK?

S největší podrobností jsou řešeny fotovoltaické elektrárny, u nichž je podrobně vyhodnocena dostupná (střešní) kapacita pro instalaci, ale také souběh výroby se spotřebou a vhodná kapacita baterií napříč celou obcí. Potenciál výroby je ovšem hodnocený také pro větrné, vodní a geotermální elektrárny a v menší podrobnosti také pro energetické využití biomasy (se zřetelem na energetickou šetrnost zvoleného řešení).