Get ready

Jaké jsou možnosti financování navržených opatření?

Především z projektů IROP a OPŽP.