Get ready

Jaké jsou dlouhodobé cíle a vize MEK?

Dlouhodobé cíle a vize MEK se mohou lišit v závislosti na specifických potřebách a možnostech daného regionu, města nebo obce, ale obecně se mohou zaměřovat na následující oblasti:

Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie jako jsou solární, větrná, vodní energie nebo biomasa, aby snížily závislost na fosilních palivech.

Zvýšení energetické účinnosti: modernizaci infrastruktury, zlepšení izolace budov, podporu energeticky účinných zařízení a technologií.

Redukce emisí CO2

Energetická bezpečnost: Snaha o diverzifikaci zdrojů energie a snížení závislosti na vnějších dodávkách energie.