Get ready

Jaká data budete po nás, po obci, potřebovat?

Města a obce musí poskytnout data týkající se energetické spotřeby, emisí skleníkových plynů, dopravy, bydlení a dalších relevantních sektorů. Důležitá jsou nejen současná, ale i historická data o spotřebách. Dále také podrobné informace o plánovaných projektech, které se záměry SECAPU mohou nějakým způsobem souviset.