Get ready

Jaký je rozsah studie adaptačního potenciálu obce?

Studie řeší celé správní území obce (tj. všechna katastrální území, zastavěné území i krajinu).