Get ready

Jak jsou výsledky studie prezentovány obci?

Obci bude dodána zpráva se stručným popisem řešeného území, popisem současných funkčních adaptačních opatření a analýzou problémů a potenciálu k adaptaci v katastru obce. Dalším výstupem bude tabulka s návrhy adaptačních opatření, jejich popisem, prioritizací a možnostmi financování. Výstup bude obsahovat také mapu navrhovaných opatření v krajině i v zastavěném území obce.